navigation house arrow navigation informacje dla klientów arrow navigation jakość arrow navigation dobór drewna

Dobór drewna

Dobór drewna

Każdy mebel wykonywany jest na indywidualne zamówienie Klienta. Pozwala to nam na spełnianie oczekiwań wielu naszych Klientów. Są jednak pewne ograniczenia, wynikające z budowy i właściwości naturalnego materiału-drewna, których nie można pominąć omawiając zasady doboru drewna.

Kolorystyka

Kolorystyka drewna zależna jest od wielu czynników wynikających z warunków siedliskowych drzewa czyli klimatu, nasłonecznienia, wilgotności etc. Czynniki te mają wpływa na intensywność wzrostu drzewa, a więc i na rysunek drewna. Dla drewna mającego jednolitą budowę mogą wystąpić różnice kolorystyczne: buk może mieć barwę od ciemno-różowej do jasno-różowej, olcha od ciemno-różowej do lekko-czerwonej, brzoza od jasno-żółtej do ciemno-żółtej, dąb może mieć odcień zielonkawy, ale również czerwonawy, etc.
W przypadku rodzajów drewna prezentujących wyraźny rysunek niemożliwe jest uzyskanie powtarzalnego, zaplanowanego wyglądu. Dotyczy to głównie: orzecha europejskiego, jesionu, czereśni. Stosunek twardzieli i bielu w drewnie tych gatunków jest bardzo zmienny, przez co niemożliwe jest uzyskanie jednolitej kolorystyki orzecha europejskiego. To cecha charakterystyczna tego drewna, ale i jego piękno!
Pamiętać także należy iż drewno zmienia swoją barwę w naturalny sposób w wyniku oddziaływania światła. Dlatego też liczyć się należy z delikatnym ciemnieniem powierzchni drewna. Proces ten nie musi być jednolity i zależeć będzie od budowy drewna i stopnia jego nasłonecznienia.

Sęki

W procesie produkcji mebli wyróżniamy dwie klasy jakości drewna. Głównym kryterium ich podziału jest występowanie sęków na powierzchniach użytkowych mebla. Generalnie dla mebli w pierwszej klasie jakości występowanie sęków jest niedopuszczalne. Dla drugiej klasy jakości dopuszczalne jest występowanie zdrowych sęków.